BẢO HÀNH

  • CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM CỦA PRATO

    pratovn - 08/02/2023

    CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH A – ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH Sản phẩm sẽ được bảo hành nếu thỏa mãn các điều kiện sau: Sản phẩm còn trong hạn bảo hành được tính từ ngày kích hoạt mã số Bảo Hành điện tử trên mặt sản phẩm hoặc phiếu Bảo Hành còn hạn theo quy định .Hợp lệ...